Image Alt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen bij de balie van de fitnessvestiging of u online aan te melden via onze website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Multifit het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

De periode van alle lidmaatschappen duurt 4 weken en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso op de eerste van de maand. Wordt u later dan de eerste van de maand lid dan wordt de contributie pro rata berekend.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De opzegtermijn bedraagt minimaal een onaangebroken maand. De opzegging dient plaats te vinden gelijktijdig met het voldoen van de eventueel verschuldigde contributie t/m de opzegtermijn. De opzegging gaat pas in nadat de verschuldigde contributie is betaald, mocht dit niet het geval zijn dan loopt de contributie gewoon door, en zal vordering indien noodzakelijk via een deurwaarder geschieden. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn.

Multifit behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Als u langdurig ziek bent, is er de mogelijkheid om de contributie voor een bepaalde tijd stop te zetten. U dient dit dan wel kenbaar te maken aan de leiding.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen of blessures welke u opdoet tijdens de trainingen.