Image Alt

Inschrijfformulier

Algemene voorwaarden

Sportcentrum Multifit kan niet aansprakelijk gehouden worden voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen of blessures welke u opdoet tijdens de trainingen.

De opzegtermijn bedraagt minimaal een onaangebroken maand. De opzegging dient plaats te vinden gelijktijdig met het voldoen van de eventueel verschuldigde contributie t/m de opzegtermijn. De opzegging gaat pas in nadat de verschuldigde contributie is betaald, mocht dit niet het geval zijn dan loopt de contributie gewoon door, en zal vordering indien noodzakelijk via een deurwaarder geschieden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 20.00 en dient bij inschrijving voldaan te worden.

Vakantie

Als u per kwartaal betaalt en u vier weken vakantie wilt, kunt u uw abonnement tegen betaling van € 5,00 doorschuiven. Na deze vier weken gaat de gewone contributieplicht weer in tot wederopzegging.

Langdurige ziekte

Als u langdurig ziek bent, is er de mogelijkheid om de contributie voor een bepaalde tijd stop te zetten. U dient dit dan wel kenbaar te maken aan de leiding.

Separator
Separator
Separator